fbpx

營運教育中心 唔係為咗賺錢多幾個0 幫到學生最重要

營運教育中心 幫到學生最重要

有陣時講你都唔信,其實我哋做補習社的初心,真係唔係為咗搵錢。有時好多行業或者職業比做教育做教育中心搵的錢更加多,所以選擇做教育行業,都係因為我哋有理想。

辦教育中心 我哋有理想

有時好多小朋友,因為沒有「方法」好好讀書,結果用了好多時間,花了好多精力,讀書成績仍然沒有辦法向上走。

可能就算在學校裏面也考得不錯,不過一出到去,和名校生一起比較,就立即高下立見。

讀書其實係有方法

讀書,其實係有方法嘅。

只要掌握好讀書嘅方法,融會貫通,舉一反三,讀書自然就冇咁辛苦。

讀書唔辛苦,考試成績好,自信心增強,自然就會愛上學習。

終身學習好習慣

我想學習,是一件終身的好習慣。

所以其實我們想培養小朋友有不斷學習同埋自我學習更加愛上學習的習慣。

這樣去改變別人的一生,我們覺得很有意義。


小學全科功課輔導班 3個月見成效成績有進步

數學專科班 名師指導 一個學期輕鬆進步20分