fbpx

小學英文專科班

小學英文專科班的課程資訊

停課咁耐學左的英文文法好易忘記? 3月份英文專科班85折優惠

3月份英文專科班85折優惠

停課無限期 ?,年初一宣布延長農曆新年假期,1月31日再宣布停課至3月2日,2月13日再宣布繼續停課至3月16日復課。停課2個月,小朋友學咗的英文文法好易忘記??係時候來參加英文專科班,選用彼得森名校小學專用英文教材,1-6年級練習全套齊全,停課鞏固英文文法必備?。

【學英文】孩子英語會話成績差 4個困難逐點解決

孩子英語會話成績差 4個困難逐點解決

香港的中產家庭都喜愛送孩子到「國際幼稚園」讀書,如果你也是其中一份子,恭喜你,孩子英語會話方面的能力應該不會太差。但是作為中國人,英語本身就是第二語言,家人可能本身的英語能力也不高,家中也不會是一個經常運用英語的環境。因此孩子運用英語可能亦會遇上困難。

打造數一數二的紅磡英文專科班 120%質素追求無極限

紅磡英文專科班最好的

這一段時間不停在思考,我們為大家開辦最優質的紅磡英文專科班,獲得家長青睞,一定是有一些我們的英文專科具備的優秀特質,使家長可以口耳相傳,為我們建立良好口碑。西人教英文一定好嗎?教材越深越好?是從會話着手,還是文法先行?今日和大家探討一下。

紅磡有教英文的補習社 P5 前您一定要來

紅磡有教英文的補習社

孩子小學時期,英文底子打不好的話,升中學遇上全英文環境,學習就會有困難。既然英文是學術基礎,就不能等到小五小六才來惡補。有時候學英文嘅嘢,係需要用時間去浸淫嘅,只有短時間的話,就算是老師學生一對一,都未必太有著數同成效。據我哋教英文的經驗,感覺上急的話,都補唔到幾多。所以大家補英文,就要趁早。紅磡邊度有教英文的補習社?您現在就來對了地方。記得,小五前您一定要來啊,否則神仙難救。